Prenosný Interaktívny ŠTudentský Asistent“

S lútosťou oznamujeme ukončenie podpory projektu, nakoľko nastali zmeny v štruktúre dát informačného systému. Avšak nevylučujeme jeho opätovné uvediene do prevádzky v budúcnosti.O projekte PIŠTA

Jednoduché používanie

Stačí sa prostredníctvom prístupu na internet prihlásiť v aplikácii PIŠTA na svoj AIS a dôležité údaje sa Vám uložia priamo do Vášho zariadenia.                                                                                                                                                            

Viac

Úplne zadarmo

Stiahnite si aktuálnu verziu aplikácie PIŠTA z našej domovskej stránky do zariadenia a nainštalujte si ju BEZ POPLATKOV. Myšlienkou projektu je priniesť Vám, študentom, užitočnú aplikáciu, ktorá Vám pomôže nájsť informácie, ktoré hľadáte.

Viac

Android 6.0 podpora

PIŠTA je aplikácia určená pre OS Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich a pričom už podporujeme aj najnovšiu verziu operačného systému Android 6.0.                                                                                                                                                            

Viac
App design picture

Funkcie

AIS vo vrecku

Vo Vašom zariadení môžete pristupovať k Vášmu študentskému profilu z AIS, E-indexu, osobnému rozvrhu, úradným hodinám pedagogického oddelenia, informáciám o študovaných predmetoch a k mnohým ďalším užitočným údajom.

Funguje aj Offline

Pre synchronizáciu a aktualizáciu údajov je potrebný prístup na internet, ale sprístupnené údaje (ako aj osobný rozvrh) sa Vám ukladajú priamo do Vášho zariadenia, čo Vám umožňuje si ich neskôr prezrieť znovu aj bez pripojenia k internetu.

Pre všetky fakulty STU

Jedným z cieľov projektu je aj zaručenie správnej funkčnosti aplikácie PIŠTA pre všetky fakulty Slovenskej technickej univerzity, čím môže osloviť a byť užitočná pre širšiu skupinu Vás, študentov.                                                                              

Výborná správa pamäte a dát

Aplikácia je nenáročná na CPU, RAM i Interné úložisko, čo umožňuje jej využívanie aj na nie veľmi výkonných zariadeniach. Pri jej testovaní boli maximálne hodnoty spotreby pre CPU: 18%, RAM: 25 MiB, Interné úložisko: 10,2 MiB.

App design picture

Tím

Tento projekt je uskutočnený v rámci predmetu Odborné praktikum a tímový projekt na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Projekt je vedený profesorom Gabrielom Juhásom. V rámci predmetu bola vypracovaná ponuka k projektu, ktorá je k dispozícii na tomto odkaze.

Milan Mladoniczky

Lead Developer

 
 

Tomáš Gažo

Developer

 
 
 

Martin Makáň

Lead Designer

 
 

Juraj Mažari

Algoritm Architect

 
 

Andrej Hranický

Lead Admin

 
 

App design picture

Kontakt

Ceníme si váš názor a preto si ho možno aj prečítame.


Emailový formulár

Spätná väzba